Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie

Aktualnie znajdujesz się na:

Regulamin

Regulamin

VII MIĘDZYNARODOWY  FESTIWAL PIOSENKI

„Dolnośląska Nutka” Bielawa 2024

 

 

I. Organizator:    Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie

 

                                     Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Robert Letniowski

                             Biuro Festiwalu: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie,

                                                         ul. Piastowska 19 a

                             Partnerzy:

 • Gmina Bielawa,
 • Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.,
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie.

                             Kontakt:

                                                    +48 74 83 37 404 - Biuro Festiwalu - Jarosław Florczak

                                                    +48 609 12 00 70 - Dyrektor Artystyczny Festiwalu

                                                     e-mail: biuro@imprezybielawa.pl

                                                                                 www.imprezybielawa.pl

                                                     58-260 Bielawa, ul. Piastowska 19 a

 

II. Cele:             

 • Promowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży
 • Promocja Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości, Regionu Dolnego Śląska, Bielawy oraz Gór Sowich
 • Podnoszenie poziomu wokalnego młodych artystów
 • Integracja międzypokoleniowa

 

III. Uczestnicy:  SOLIŚCI - dzieci, młodzież oraz dorośli.

 

IV. Termin i miejsce Festiwalu26 - 27 kwietnia 2024 r

      Sala Widowiskowa Dolnośląskiego Inkubatora

      Art-Przedsiębiorczości, ul. Piastowska 19 A w Bielawie

 

V. Kategorie wiekowe:

 • Kategoria A   –  do 8 lat  
 • Kategoria B   –   9-11 lat
 • Kategoria C   –   12-13 lat
 • Kategoria D   –   14-16 lat
 • Kategoria E   –   17+ lat
 • Kategoria F -  występy rodzin

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia Uczestnika.

 

VI. Przebieg Festiwalu

       Festiwal składa się z następujących etapów:

 

 1. Rejestracja na stronie: imprezybielawa.pl do dnia 14 kwietnia 2024 r.,
 2. Eliminacje wstępne na postawie materiałów video, przeprowadzane przez Komisję   

     Artystyczną, które potrwają do 21 kwietnia 2024 r.,

 1. Konkurs Główny w dniach: 26 i 27 kwietnia 2024 r.,

 

 • kategoria A- 26 kwietnia (piątek) godziny przedpołudniowe
 • kategoria B- 26 kwietnia godziny przedpołudniowe
 • Kategoria C- 26 kwietnia godziny popołudniowe
 • Kategoria D- 26 kwietnia godziny popołudniowe
 • Kategoria E- 27 kwietnia (sobota) godziny przedpołudniowe
 • Kategoria F- 27 kwietnia (sobota) godziny przedpołudniowe

 

 1. Koncert Galowy w dniu 27 kwietnia 2024 r. godz. 16.30

 

Szczegółowy program występów zostanie opublikowany po określeniu dokładnej liczby występujących w każdej z kategorii.

 

Zgłoszenia śpiewających rodzin do konkurencji „Muzyka łączy pokolenia” odbędą się               podczas rejestracji uczestników Festiwalu. Obowiązuje limit zgłoszeń - maksymalnie 20 podmiotów wykonawczych.

 

Uczestnictwo w Festiwalu poprzedzone będzie kwalifikacjami wstępnymi, przeprowadzonymi przez Komisję Artystyczną powołaną przez Organizatora. Zespół ten, na podstawie materiałów video, wyłoni Laureatów Konkursu Głównego, którzy będą rywalizować w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

Konkurs Główny odbywać się będzie w dniach 26 i 27 kwietnia. Wykonawcy prezentują wybraną piosenkę do podkładu mp3 lub z akompaniamentem jednego instrumentu (szczegóły w dalszej części regulaminu).

 

W Koncercie Galowym udział weźmie zdobywca Nagrody Grand Prix oraz wybrani Laureaci, wytypowani przez Organizatora Festiwalu.

           

VII. Nagrody festiwalowe:

 1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii wiekowych otrzymują następujące nagrody:
 • I miejsce  -     500 zł, pamiątkowy puchar i dyplom
 • II miejsce -     400 zł, pamiątkowy puchar i dyplom
 • III miejsce -    300 zł, pamiątkowy puchar i dyplom
 • Grand Prix - 1.000 zł, pamiątkowy puchar i dyplom

 

  Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas Koncertu Galowego, natomiast  nagrody pieniężne zostaną przelane na rachunek bankowy wskazany przez Laureata.

  Warunkiem otrzymania nagród jest obecność Laureata na Koncercie Galowym.

 

 1. Jury jest zobowiązane przyznać wszystkie nagrody w każdej z kategorii oraz nagrodę GRAND PRIX.
 2. Zdobywca Nagrody Głównej Grand Prix nie może być jednocześnie Laureatem                   1-go, 2-go, 3-go miejsca, bądź zdobywcą wyróżnienia.
 3. Jury może przyznać maksymalnie do 5 wyróżnień w każdej z kategorii.
 4. Nie dopuszcza się przenoszenia nagród z jednej kategorii do drugiej. Wyjątkiem są wyróżnienia.

 

VIII. Jury:    W składzie Jury zasiądą wybitne osobowości wywodzące się spośród artystów scen polskich, muzyków i specjalistów w dziedzinie emisji głosu. Będą to:
dr hab. Joanna Horodko, Weronika Krystek, Artur Orzech i Tadeusz Seibert.

                   Członkowie Jury przed konkursem wybiorą spośród siebie Przewodniczącego, który w kwestiach spornych będzie miał decydujący głos.

 

IX. Kryteria oceny:

 • Dobór repertuaru, dostosowanie do wieku i możliwości wykonawczych,
 • Dykcja,
 • Interpretacja utworu,
 • Muzykalność i warunki głosowe wykonawców,
 • Ogólna prezentacja na scenie.

 

X. Zasady uczestnictwa w Festiwalu:

 

ZGŁOSZENIA I KWALIFIKACJE

 

 1. Zgłoszenia odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą:

FORMULARZA PODSTAWOWEGO i FORMULARZA UZUPENIAJĄCEGO zamieszczonych na stronie internetowej imprezybielawa.pl

 1. Oprócz niezbędnych danych związanych z osobą uczestnika (FORMULARZ PODSTAWOWY), zgłoszenie musi zawierać link do materiału video zamieszczonego

 w serwisie YOUTUBE (FORMULARZ UZUPEŁNIAJĄCY).

 1. Opis filmu zamieszczonego na prywatnym portalu YouTube musi zawierać opis:

imię i nazwisko,

kategoria wiekowa

tytuł wykonywanego utworu

dopisek MFP Dolnośląska Nutka 2024

np. Joanna Kowalska, kat. A, „Tytuł utworu”, MFP Dolnośląska Nutka 2024

 1. Instrukcja zapisu na Festiwal znajduje się na stronie imprezybielawa.pl. 
 2. Nieprzekraczalny termin wypełnienia i przesłania formularzy upływa dnia 14 kwietnia 2024 r. o godzinie 24.00.
 3. Organizator może wydłużyć termin wysyłania zgłoszeń, a o fakcie tym poinformuje zainteresowane osoby.
 4. Uczestnik kwalifikacji wnosi opłatę preselekcyjną w wysokości 20 zł, a po zakwalifikowaniu do Konkursu Głównego opłatę akredytacyjną w wysokości 60 zł. Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Organizatora tj. Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie:

Santander Bank Polska S.A 59 1090 2284 0000 0005 8601 1785

 1. W trosce o najwyższy poziom wykonania prosimy o załączenie do FORMULARZA UZUPEŁNIAJĄCEGO materiałów video w wysokiej jakości.
 2. Materiał video powinien być wykonany POZIOMO w warunkach domowych, kamerą lub przy użyciu telefonu komórkowego. Przesłane video nie może być poddane post-produkcji (BEZ JAKICHKOLWIEK ULEPSZEŃ I MONTAŻU)
 3. Podczas nagrania dopuszczalne jest używanie mikrofonu i sprzętu nagłaśniającego.
 4. Komisja Artystyczna powołana przez Organizatora do dnia 21 kwietnia 2024 r. ogłosi Listę Laureatów.
 5. Laureaci zakwalifikowani do udziału w Konkursie Głównym prezentują utwór zgłoszony w formularzu uzupełniającym. Nie ma możliwości zmiany utworu.    
 6. Lista Laureatów ukaże się na profilu facebookowym Festiwalu. 
 7. W przypadku dużej liczby zgłoszeń możliwe jest utworzenie listy rezerwowej uczestników.
 8. Rezygnację z udziału w konkursie należy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi, który wówczas zakwalifikuje kolejną osobę z listy rezerwowej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania tzw. „dzikiej karty” i zaproszenia do udziału w Festiwalu  osób z pominięciem etapu eliminacji wstępnych.
 10. Podkłady muzyczne przekazane Organizatorowi nie mogą być wykorzystane przez osoby trzecie i zostaną trwale usunięte po zakończeniu Koncertu Galowego.

 

KONKURS GŁÓWNY

 

 1. Warunkiem otrzymania tytułu Laureata jest prezentacja Uczestnika podczas  Konkursu Głównego.
 2. Wokalista wykonuje na scenie jedną piosenkę w wybranym przez siebie dowolnym języku do półplaybacku w formacie mp3 lub przy akompaniamencie jednego instrumentu.
 3. Długość piosenki nie może przekraczać 6 minut.
 4. Dopuszcza się aranże zawierające chórki, bądź drugi podrzędny głos.
 5. Podkłady muzyczne nie mogą zawierać podstawowego głosu lub linii melodycznej.
 6. Stwierdzenie wystąpienia choćby jednego z powyższych udogodnień jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika.
 7. Dopuszczalna jest prezentacja konkursowa przy akompaniamencie na żywo jednego instrumentu oraz przy obecności chórków na żywo. Fakt ten należy zadeklarować
  w Formularzu Uzupełniającym.
 8. Organizator do prezentacji na scenie nie zapewnia instrumentów. Wyjątkiem jest pianino elektroniczne.
 9. Uczestnicy Konkursu Głównego prezentują piosenkę zaakceptowaną przez Komisję Artystyczną na etapie kwalifikacji. Utwór nie może być już zmieniony. Wykonanie innej piosenki jest równoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika.
 10. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.
 11. Teksty utworów nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, rasistowskich lub obrażających uczucia religijne.
 12. Zaleca się przybycie i rejestrację nie później niż na 30 minut przed planowanym występem.
 13. Biuro Festiwalu mieści się w budynku Teatru Robotniczego ul. Piastowska 19 a.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Uczestnicy Festiwalu muszą posiadać przy sobie: aktualną legitymację szkolną lub dowód tożsamości, a także aktualne ubezpieczenie. Dokumenty te winni przedłożyć na żądanie Organizatora.
 2. Uczestnicy Festiwalu ponoszą w całości koszt przyjazdu i zakwaterowania.
 3. Uczestnicy w trakcie trwania Festiwalu ponoszą także koszty przejazdu do miejsc zakwaterowania.
 4. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu, wyrażają zgodę, w formie oświadczenia załączonego do kart zgłoszenia, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego oraz radiowego i elektronicznego.
 5. Uczestnicy zakwalifikowani do Festiwalu przeniosą poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO nieodpłatnie na rzecz organizatora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie, prawa do rejestracji utworów i artystycznych wykonań podczas Festiwalu w zakresie ich:

– rejestracji telewizyjnej

– nadawania oraz reemisji

– utrwalenia na rzecz promocji Festiwalu

– zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu

– wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci Internet

– publicznego odtwarzania oraz wyświetlania.

 1. Wszelkie protesty dotyczące spraw organizacyjnych i formalnych będą rozpatrywane po ich pisemnym złożeniu w Biurze Festiwalu najpóźniej do zakończenia części konkursowej. Protest może złożyć tylko i wyłącznie opiekun bądź instruktor wokalisty.
 2. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.
 3. W przypadku rażących naruszeń zasad regulaminu, bądź niespełnienia wymogów formalnych, Dyrektor Artystyczny Festiwalu w porozumieniu z Przewodniczącym Jury, ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika.
 4. Organizator zapewnia: profesjonalną obsługę, nagłośnienie i oświetlenie podczas trwania Festiwalu.
 5. Materiał demo w postaci pliku video przekazany organizatorowi nie będzie zwracany uczestnikom Festiwalu. Złożenie materiału konkursowego oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na jego nieodpłatną, anonimową publikację.
 6. Zmiana kolejności występów jest możliwa tylko w szczególnych sytuacjach,
  po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu.
 7. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Artystyczny Festiwalu.
 8. Kontakt z organizatorem:

Biuro Festiwalu - Jarosław Florczak                          +48 74 83 37 404

Robert Letniowski - Dyrektor Artystyczny Festiwalu       609 12 00 70

Mail: biuro@imprezybielawa.pl

 

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

do góry